top of page

Բժշկական վերապատրաստում

ՀԱՆ-ի կողմից մատուցվող բժշկական ուսուցումը և վերապատրաստումը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի առաջնային, երկրորդային և երրորդային մակարդակների բուժաշխատողներին զարգացնելու ակնաբուժության մասին գիտելիքներն ու հմտությունները, ինչը կապահովի բարձրորակ ակնային ծառայությունների մատուցումը բնակչությանը Հայաստանի ամբողջ տարածքում: ՀԱՆ-ը բազմաթիվ մասնագիտական դասընթացներ է կազմակերպել Հայաստանի մարզային ակնաբույժների ու
ընտանեկան բժիշկների համար: Այդ գործում նրա հիմնական գործընկերներն են ԱՄՆ ՄԶԳ «Առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիրը» (PHCR) և «Կրթությամբ զարգացման ակադեմիան» (AED):

Առ այսօր ՀԱՆ-ը Հայաստանի մարզերում և Երևանում վերապատրաստել է ավելի քան 2000 մասնագետի: Դասընթացների ժամանակ կիրառվում են ՀԱՆ-ի հեղինակած «Աչքի հիվանդություններ» և «Ակնաբուժության ընտրանի» ուսումնական ձեռնարկները, որոնք Հայաստանի անկախությունից ի վեր հրատարակված առաջին հայերեն ակնաբուժության դասագրքերն են: 

Հայկական ակնաբուժության նախագծի
(ՀԱՆ)  առաքելությունն է կանխարգելել
ձեռքբերովի կուրությունը
Հայաստանում

Տեսական դասընթացներից զատ, Հայաստանի մարզերի ակնաբույժներն ու ընտանեկան բժիշկները հնարավորություն ունեն նաև ծանոթանալու ժամանակակից ակնաբուժական սարքավորումներին և զարգացնելու իրենց կիրառական հմտությունները: Նրանք մասնակցում են իրենց բնակավայրերում ՀԱՆ-ի բժշկական խմբերի կողմից իրականացվող ակնային զննումներին, ինչպես նաև ՀԱՆ-ի աչքի շարժական հիվանդանոցում կատարվող վիրահատություններին ու լազերային բուժումներին:


Կրթական նպատակով 2006 թ., ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ, ՀԱՆ-ը Ս. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում բացել է նորագույն սարքավորումներով հագեցած Ուսուցման և ախտորոշման կենտրոնը, որտեղ բժիշկները և ուսանողները ծանոթանում են ակնաբուժության ոլորտի վերջին զարգացումներին և նվաճումներին: Այստեղ գործում է բարերար Հայկ Բաբիկյանի անվան
գրադարանը` ակնաբուժության վերաբերյալ գրականության ամենահարուստ հավաքածուներից մեկը Հայաստանում:

Նույն թվականին, «Փֆայզեր» ընկերության նվիրատվության շնորհիվ, ուսումնական կենտրոնը համալրել է վիրահատական հմտությունների զարգացման լաբորատորիան (Wet lab):

  • s-facebook
  • s-youtube
  • s-tbird
bottom of page