top of page

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«Լույս հայի աչքերին» ծրագիրը

ՀԱՆ-ը վերջին տասնամյակում փոքր կազմակերպությունից վերափոխվել է խոշոր` շահույթ չհետապնդող կազմակերպության և Հայաստանում հիմնադրել գրասենյակ:

 

2002թ.-ին ՀԱՆ-ը միջոցներ հայթայթեց գերժամանակակից Աչքի շարժական հիվանդանոց (ԱՇՀ) ձեռքբերելու համար, որը արդեն 14 տարի շարունակ հանդիսանում է ՀԱՆ-ի խորհրդանիշ: 2003 թ.-ից առ այսօր ՀԱՆ-ն իրականացնում է «Լույս հայի աչքերին» ծրագիրը, որը միտված է Հայաստանում ակնաբուժական ծառայություների մատուցման համակարգը հզորացնելուն, ինչպես նաև կուրության կանխարգելմանը:

 

«Լույս հայի աչքերին» ծրագրի 5 փոխկապակցված հիմնական ուղղություններն են` բուժօգնություն, տվյալների հավաքագրում և հետազոտական աշխատանքներ, բժշկական ուսուցում և վերապատրաստում, հանրության իրազեկում, կարողությունների զարգացում:

 

Արդյունքներ` սկսած 2003թ.-ից մինչև 2016թ.
•    391.460 մարդ (ներառյալ 158.451 երեխա) ՀԱՆ-ի կողմից ակնային զննում է անցել իր կամ մոտակա համայնքում,
•    44.779 մարդ անցել է խորացված հետազոտություն ԱՇՀ-ում,
•    16.733 մարդ ԱՇՀ-ում վիրահատվել է,
•    6.246 մարդ ԱՇՀ-ում լազերային բուժում է ստացել,
•    68.885 ակնոց է տրամադրվել:

Հայկական ակնաբուժության նախագծի
(ՀԱՆ)  առաքելությունն է կանխարգելել
ձեռքբերովի կուրությունը
Հայաստանում

  • s-facebook
  • s-youtube
  • s-tbird
bottom of page