top of page

Բժշկական օգնություն

«Լույս հայի աչքերին» ծրագիրը նպատակ ունի կանխարգելել ձեռքբերովի կուրությունը` Հայաստանի բոլոր համայնքների  բնակիչների համար բարձրորակ ակնաբուժական ծառայությունները հասանելի դարձնելով:

Ծրագրի շրջանակներում ՀԱՆ-ի աչքի շարժական հիվանդանոցը մարզերի գյուղական ու քաղաքային համայնքներ`իրականացնելու հետևյալ աշխատանքները`  • ընդհանուր ակնային զննումներ մեծահասակների և երեխաների համար,
  • խորացված հետազոտություն, վիրահատություն կամ լազերային բուժում ԱՇՀ-ում,
  • ակնոցի նշանակում, իսկ անապահով խմբերին նաև` ակնոցի տրամադրում:Ակնային հիվանդությունները վաղ հայտնաբերելու և ժամանակին բուժելու նպատակով հատուկ ուշադրություն է դարձվում կուրության պատճառ դարձող մի շարք ակնային հիվանդությունների հայտնաբերմանը, ինչպես օրինակ` կատարակտի, գլաուկոմայի, շաքարախտային ցանցենախտի, մակուլյար դիստրոֆիայի և այլն:

2002 թ. ամերիկյան հանգանակությունների շնորհիվ ստեղծվել և Հայաստան է բերվել Աչքի շարժական հիվանդանոցը (այսուհետ` ԱՇՀ), որն անվճար ակնաբուժական ծառայություններ մատուցելու նպատակով շրջում է Հայաստանի մարզերում: Ընդհանուր զննումներից հետո հարկ եղած դեպքում բնակիչներն ուղեգրվում են ԱՇՀ` խորացված հետազոտության, լազերային կամ վիրահատական բուժման համար:Հասանելի լինելու նպատակով ՀԱՆ-ը կայանում է ԱՇՀ-ն ՀՀ բոլոր մարզերի կենտրոնական քաղաքներում:

Հայկական ակնաբուժության նախագծի
(ՀԱՆ)  առաքելությունն է կանխարգելել
ձեռքբերովի կուրությունը
Հայաստանում

  • s-facebook
  • s-youtube
  • s-tbird
bottom of page